Söderberg & Partner

Söderberg & Partners är en av Sveriges ledande aktörer inom pensions- och försäkringsrådgivning samt förmögenhetsförvaltning. Tack vare deras strävan att alltid tänka annorlunda och utveckla de traditionella sätten att arbeta blev det självklart att anlita Yoozd som ett nytänkande och grönare alternativ till en traditionell inredningsfirma.

Med vårt inredningskoncept The Circular Way hjälpte vi kunden att ta ett helhetsgrepp kring sin miljö och göra en behovsanalys, inventera befintligt möbelinnehav för att återanvända så mycket som möjligt, komplettera med begagnade möbler, växter och tysta bås samt sälja överblivna möbler. På så sätt sparade Söderberg & Partners både pengar och påverkan på miljön samtidigt som vi skapade en harmonisk och modern kontorsmiljö .

Celink

Målet var att skapa en mer spännande och öppen inredning, där ytor för olika typer av arbete prioriterades. På Cellinks huvudkontor i Göteborg arbetar idag cirka 130 personer med att skapa framtidens lösningar inom bioprinting. Sedan starten 2016 har deras fokus legat på tillväxt och att utveckla nya produkter.

Vi fick i uppdrag att på ett kostnadseffektiv och hållbart sätt hjälpa till med att skapa nya mötesplatser. Utmaningen var att på kort tid ta fram ett inredningskoncept som kunde levereras inom en månad.