Söderberg & Partner

Med vårt inredningskoncept The Circular Way hjälpte vi kunden att ta ett helhetsgrepp kring sin miljö och göra en behovsanalys, inventera befintligt möbelinnehav för att återanvända så mycket som möjligt. Vi kompletterade med begagnade möbler, växter och tysta bås samt kunde vi sälja överblivna möbler. På så sätt sparade Söderberg & Partners både pengar och påverkan på miljön samtidigt som vi skapade en harmonisk och modern kontorsmiljö .

Celink

Målet var att skapa en mer spännande och öppen inredning, där ytor för olika typer av arbete prioriterades. På Cellinks huvudkontor i Göteborg arbetar idag cirka 130 personer med att skapa framtidens lösningar inom bioprinting.

Vi fick i uppdrag att på ett kostnadseffektiv och hållbart sätt hjälpa till med att skapa nya mötesplatser. Utmaningen var att på kort tid ta fram ett inredningskoncept som kunde levereras inom en månad.